Varumärket Öresundsfisk

För att lyfta fram och synliggöra den hållbart fångade fisken i Öresund och dess höga kvalité har vi skapat varumärket Öresundsfisk. Varumärket ägs och förvaltas av den ekonomiska föreningen Öresund från båt till bord som drivs av yrkesfiskare i samarbete med SEA-U Marint Kunskapscenter.

Under varumärket erbjuder vi färsk fisk, tång och skaldjur av högsta kvalité efter tillgång och säsong.

Kriterierna för varumärket Öresundsfisk är satta utifrån kvalité, spårbarhet och hållbarhet:

KVALITET

All fisk isas direkt ombord på båten

All fisk landas dagligen

Alla fiskare har genomgått kvalitetsutbildning

SPÅRBARHET

All fisk är fångad i Öresund – fångstområde 23

All fisk är spårbar till fiskare och båt

HÅLLBARHET

Alla fisk fångas med selektiva redskap