Hållbart fiske i Öresund

Öresund är ett unikt område där Östersjöns söta och Kattegatts salta vatten möts. På grund av den kraftiga fartygstrafiken är det sedan 30-talet förbjudet att tråla i Öresund och yrkesfiskarna här använder enbart selektiva redskap så som bottensatta garn, burar och krok. Detta innebär att man enbart tar fiskar som nått en viss storlek och lämnar de minsta individerna så att de kan växa till sig och hinner leka. Man bedriver ett hållbart fiske och tar av räntan istället för kapitalet – en förutsättning för långsiktigt välmående populationer! Öresund har därför en högre fiskproduktivitet än angränsande områden och tittar man på exempelvis torskpopulationen så har den en betydligt större ålders- och storleksvariation här än i Kattegatt.

Fisket i Öresund har en lång tradition – visste du att Råå 1915 var Skånes största fiskeläger med 175 yrkesfiskare! Idag är yrkesfiskarna i Öresund betydligt färre och antalet minskar stadigt och föryngringen inom yrket är låg, detta trots en stabil och god tillgång på fisk. Ökade omkostnader i kombination med få uppköpare och många mellanhänder gör att värdet på fångsten för yrkesfiskarna har nått rekordlåga nivåer och det är en utmaning att få det hela att gå runt.

Vår vision är att den fisk som fångas i Öresund ska nå dig som konsument så färsk som möjligt och utan onödiga transporter. Genom att kapa antalet led i distributionen och etablera en lokal avsättning vill vi öka värdet på fångsten. När du handlar direkt från din yrkesfiskare får du inte bara tillgång till en fantastisk råvara, du bidrar även till att bevara ett hållbart fiske och våra öppna och levande fiskehamnar.