CSF

CSF

Produkter

Produkter

Fisket i Öresund

Fisket i Öresund

Öresundsfisk drivs av kustnära yrkesfiskare i Öresund i samarbete med SEA-U Marint Kunskapscenter. Vi levererar färsk fisk av högsta kvalité – direkt från båt till privatperson, handel och restaurang. Vi arbetar även med förädling av fisk, skaldjur och tång och med att ta fram nya spännande produkter av vad havet har att erbjuda.

Hållbart nyttjande av havets resurser är vårt ledord – genom att ta tillvara hela fångsten samtidigt som antalet mellanhänder och transporter minskas ökar vi värdet på fångsten för yrkesfiskaren och möjliggör en hållbar framtid för såväl fisken som det småskalig kustnära fisket i Öresund.

Vi driver även Sveriges första och enda Community Supported Fishery (CSF)  där du som konsument kan köpa en andel av din lokala yrkesfiskares fångst och på så sätt regelbundet få tillgång till färsk fisk – direkt från båt till bord!